• De gemeente moet aandacht besteden aan een groter cultureel-divers aanbod aan leerkrachten in het onderwijs. 

 • De gemeente moet het informeren van grote bedrijven, organisaties en scholen (voornamelijk leerkrachten en directie) op het gebied van diversiteit een prioriteit maken.  

 • Er moeten “Empowerment”- presentaties en workshops gegeven worden op basisscholen en op het voortgezet onderwijs om de acceptatie van diversiteit te bevorderen.

 • Het Rotterdamse slavernijverleden moet verplicht worden onderwezen op de Rotterdamse scholen.

 • Er moet een stadsbreed programma komen over de verschillende culturen in de stad, om de bewoners bewust te maken van de rijke culturele diversiteit in Rotterdam.

 • De gemeente moet ervoor zorgen dat alle bedrijven, gecontracteerd door de gemeente, (effectief) diversiteitsbeleid hebben.

 • De gemeente Rotterdam moet bedrijven in de stad stimuleren om beleid te maken over diversiteit op de werkvloer en in de organisatie.

 • De gemeente moet meer aandacht besteden aan de toegankelijkheid van informatie in verschillende talen, zodat iedereen gelijke kans heeft om geïnformeerd te worden over hun rechten en plichten als burger.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

 • De hele stad Rotterdam moet in 2025 geheel rolstoelvriendelijk zijn.

LHBTQIA+ rechten

 • Iedereen moet de vrijheid hebben om hun genderidentiteit en seksualiteit te uiten, en van gelijkheid te genieten in hun bestaan. 

 • De gemeente moet er aandacht aan besteden dat de (jonge) LHBTQIA+ gemeenschap zich op alle vlakken van de samenleving zich betrokken en geaccepteerd voelt.

 • Er moet meer aandacht besteed worden aan het geven van voorlichtingen aan bedrijven en (hulpverlenende) organisaties over hoe ze het meest inclusief een diversiteitsbeleid kunnen vormen en naleven op het gebied van inclusie van LHBTQIA+ mensen. 

 • In het onderwijs moet aandacht besteed worden aan het informeren en voorlichten van kinderen en leerkrachten, zodat de LHBTQIA+ jeugd evengoed een fijne ervaring op school heeft en om verbinding tussen de scholieren te versterken.