Wonen

 • Medehuurderschap voor meerderjarige kinderen moet mogelijk kunnen worden.

 • Er moeten meer betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd in de stad.

 • De structurele leegstand in de stad moet worden aangepakt.

 • Er moet meer worden gedaan op de woningmarkt voor starters en jonge gezinnen.

 • De Woonnet Rijnmond bijdrage moet door automatische incasso worden afgeschreven.

 • Het aanbod van studentenwoningen moet worden vergroot.

 • Er moet een pilot komen waarbij de kostendelersnorm wordt geschrapt om te kijken of dit bijdraagt aan het oplossen van de woningcrisis.

 • De woningcorporaties moeten de panden die ze beheren beter onderhouden.

 • Er moet een gemeentelijk meldpunt komen voor achterstallig onderhoud van huurwoningen.

 • De gemeente moet het duurzaam isoleren van woningen stimuleren.

 • Er moeten meer gasvrije huizen worden gebouwd.

 • Woningbouwcorporaties moeten veel sneller een betalingsachterstand melden bij het meldpunt preventie huisuitzetting, en die moet op zijn beurt weer sneller hulp inzetten.

 • Rotterdamse wijken moeten voldoen aan de woonbehoeftes van 50-plussers, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 • Rotterdamse Jongeren moeten als ze 18 worden een brief krijgen over het inschrijven op Woonnet Rijnmond.