Wonen

  • De gemeente moet het duurzaam isoleren van woningen stimuleren.
  • Er moeten meer gasvrije huizen worden gebouwd
  • Er moeten meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd
  • Woningbouwcorporaties moeten weer doen waar ze voor opgericht zijn, en dan vooral het goed onderhouden van hun woningen.
  • Woningbouwcorporaties moeten extra aandacht besteden aan het verduurzamen en energiezuiniger maken van hun woningen.
  • Jongeren, studenten en starters moeten in betaalbare sociale huurwoningen kunnen wonen en bij de toewijzing daarvan voorrang krijgen. Er is nog veel behoefte aan betaalbare woningen in de stad. Op deze manier maken we studeren in Rotterdam aantrekkelijker.
  • Woningbouwcorporaties moeten veel sneller een betalingsachterstand melden bij het meldpunt preventie huisuitzetting, en die moet op zijn beurt weer sneller hulp inzetten