Werk & Inkomen

  • De gemeente moet ervoor zorgen dat er minder wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt door o.a. anonieme sollicitaties te bevorderen.

  • Er moeten meer werkervaringsplekken komen voor jongeren en jongvolwassenen, waar ze natuurlijk ook een vergoeding voor moeten krijgen.

  • Jongeren moeten een hoger minimumloon krijgen.

  • De gemeente moet meer ervaringsdeskundigen met ervaringen op verschillende onderwerpen aannemen op de afdelingen van de gemeente Rotterdam.

  • De gemeente moet lobbyen voor betere arbeidsomstandigheden en bescherming van bezorgers.

  • In focuswijken moeten er meer projecten komen waarbij kinderen door middel van een heitje voor een karweitje een extra zakcent kunnen verdienen.