Werk

  • Jongeren moeten vaker een vast contract krijgen.
  • De gemeente moet ervoor zorgen dat er minder wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt door onder andere anonieme sollicitaties te bevorderen.
  • Er moeten meer werkervaringsplekken komen voor jongeren en jongvolwassenen, waar ze natuurlijk ook een vergoeding voor moeten krijgen.
  • Jongeren moeten een hoger minimumloon krijgen.