Veiligheid

  • Jongeren zouden gastlessen moeten geven aan de politie, zodat die de belevingswereld van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen ervaren.
  • Er moeten meer jongereninitiatieven komen die de veiligheid vergroten, zoals bijvoorbeeld Jong Burger Blauw.
  • De patseraanpak in Rotterdam moet worden afgeschaft.
  •  Er moeten lessen anti-etnisch profileren en anti-discriminatie worden gegeven aan alle ambtenaren in de stad, dus ook aan de politie en stadswacht.
  •  Betere bescherming online voor kinderen en jongvolwassenen. Kinderen, jongeren en jongvolwassene moeten voorlichtingen krijgen over de gevaren van het internet om te voorkomen dat naar ze naar onveilige sites gaan of dat er misbruik wordt gemaakt van de informatie die ze op het internet plaatsen.
  • Veiligere uitgaansgelegenheden voor alle Rotterdammers, omdat iedere rotterdammer een prettige uitgaanservaring moet kunnen hebben.
  • Versterken van wijkteams, Door promoten en zorgen dat meer mensen bij de vrijwillige politie gaan.