Veiligheid

 • De politie heeft een jongeren klankbordgroep nodig.

 • De politie moet een structurele dialoog voeren met jongeren in de stad.

 • Politie in focuswijken moeten verplicht een cursus culturele sensitiviteit krijgen.

 • Jongeren zouden gastlessen moeten geven aan de politie, zodat die de belevingswereld van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen ervaren.

 • Er moeten meer jongereninitiatieven komen die de veiligheid vergroten, zoals bijvoorbeeld Jong Burger Blauw.

Cybersecurity

 • De gemeente Rotterdam moet zorg dragen voor de online beveiliging van bedrijven en individuen in de stad. 

 • Jongeren en kwetsbare doelgroepen moeten worden voorgelicht over cybersecurity.

 • Jongeren moeten gemotiveerd worden om een carrière in Techniek en ICT te volgen, cursussen coderen worden gratis aangeboden.

Etnisch profileren

 • De gemeente moet effectieve instrumenten tegen etnisch profileren ondersteunen.

 • Wij staan voor een onbevooroordeelde houding, denkwijze en werkwijze van de politie als het gaat om het uiterlijk of de culturele achtergrond van de personen die verdacht worden. We willen dat de gemeente dit ondersteunt en maatregelen treft als de politie zich hier niet aan houdt.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Iedere zorgmedewerker moet de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kennen.
 • Zorgmedewerkers moeten zich jaarlijks scholen op het gebied van huiselijk geweld en de signalering van kindermishandeling.
 • Bij huiselijk geweld en kindermishandeling moet het makkelijker worden om de dader tijdelijk uit huis te plaatsen.

Veilig uitgaan

 • De gemeente moet zorg dragen voor een veilig uitgangsleven in Rotterdam.
 • De gemeente moet lobbyen voor een verbod op straatintimidatie.