School

  • De gemeente moet meer doen om het percentage vroegtijdige schoolverlaters tegen te gaan
  • Er moeten meer stageplekken gecreëerd worden
  • Jongeren en jongvolwassenen moeten vaker een vergoeding krijgen voor hun stage
  • Er moet minder discriminatie komen op de stagemarkt.
  • MOL (Mentor, ouder, leerling) gesprekken moeten worden aangemoedigd op alle Rotterdamse scholen.
  • De 21ste -eeuwse vaardigheden moeten geïmplementeerd worden in alle lessen.
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die het niet kunnen betalen moet gratis huiswerkbegeleiding krijgen
cellular.jpg