Onderwijs

 • De gemeente moet meer doen om het percentage vroegtijdige schoolverlaters tegen te gaan.

 • De gemeente moet in de contractering met uitvoerders van gemeentelijke taken afspreken dat jongeren die stage lopen een stagevergoeding kunnen krijgen.

 • De gemeente moet onderzoek doen naar discriminatie op de stagemarkt. 

 • De 21e-eeuwse vaardigheden moeten geïmplementeerd worden in alle lessen in het basis- en voortgezet onderwijs.

 • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen die het niet kunnen betalen moeten gratis huiswerkbegeleiding krijgen, om zo ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.

 • Scholen in focuswijken moeten alle leerlingen een gratis ontbijt aanbieden.

 • Leerlingen op het voortgezet onderwijs moeten een gratis EHBO-cursus aangeboden krijgen.

 • Er moet in het onderwijs meer ruimte komen om jezelf creatief te uiten, door middel van kunst, muziek, mode, etc.

 • De leraren in het onderwijs moeten de culturele diversiteit van Rotterdam weerspiegelen.

 • Er moet een groter aanbod aan buitenschoolse huiswerkklassen komen.

 • In het voortgezet onderwijs moet er meer aandacht zijn voor zaken die na je 18e en in je verdere toekomst geregeld moeten worden, vooral de zaken die te maken hebben met financiën en gezondheid. 

 • De gemeente moet voor middelbare scholen een meer inclusief seksuele-voorlichtingsprogramma realiseren.

 • De gemeente Rotterdam moet meer studieplekken realiseren waar jongeren en studenten tussen 08:00 en 00:00 kunnen studeren.

 • De gemeente moet bedrijven in de stad stimuleren om een bepaald aantal stageplekken aan te bieden.

 • De gemeente moet gecontracteerde bedrijven, vanuit werkgeverschap, dringend stimuleren om een bepaald aantal stageplekken aan te bieden.

cellular.jpg