Ouderenzorg

  • Er moeten uitzonderingen gemaakt worden op de kostendelersnorm en korting op de AOW voor inwonende mantelzorgers.

  • Het ondersteunen en financieren van acties die de jeugd en ouderen verbinden, met als doel de eenzaamheid onder ouderen te verkleinen en de jongerenparticipatie in Rotterdam te vergroten, moet worden gestimuleerd. 

  • Er moet meer aandacht en subsidie komen om vereenzaming onder ouderen tegen te gaan.

  • Er moeten meer woonprojecten komen waar ouderen en jongeren samen kunnen wonen.

  • De gemeente moet ervoor zorgen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, maar ouderen die niet meer zelfstandig willen wonen moeten altijd de mogelijkheid hebben om in een verzorgingshuis te kunnen wonen.

  • Rotterdamse wijken moeten voldoen aan de woonbehoeftes van 50-plussers, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.