Ouderenzorg

  • Niet bezuinigen op de ouderenzorg.
  • Jongeren en ouderen bij elkaar brengen om eenzaamheid tegen te gaan.
  • Buddysysteem bij verzorgingstehuizen om eenzaamheid tegen te gaan.
  • Ouderen moeten voldoende dagbesteding en verzorgings- en verpleeghuisplekken krijgen die goed aansluiten op hun culturele achtergrond.
  • Het openbaar vervoer in Rotterdam moet gratis blijven voor 65-plussers.
  • Rotterdamse wijken moeten voldoen aan de woonbehoeftes van 50-plussers, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.