Jongerenparticipatie & Politiek

  • De Rotterdamse Jongerenraad Young010 moet een onafhankelijke organisatie worden.

  • Er moeten meer acties komen om jongeren te betrekken bij de politiek.

  • Er moet een breder aanbod komen om jongeren in het onderwijs te betrekken bij de politiek, bijvoorbeeld door het organiseren van debatwedstrijden en politieke spellen (ook in wijken waarbij de politiek-betrokkenheid vergroot kan worden). 

  • Het college moet voor alle posten kinderwethouders aanstellen. Op deze manier wordt het perspectief van kinderen structureel gehoord.

  • Er moet een kinderburgemeester aangesteld worden, zodat het perspectief van kinderen structureel gehoord wordt.

  • De gemeente moet actief lobbyen om de kiesgerechtigde leeftijd omlaag te krijgen naar 16.

  • Er moet een bindend referendum worden geïntroduceerd waarbij alle Rotterdammers ouder dan 16 jaar hun stem kunnen laten horen.

  • Iedere wijk en/of gebied moet een plan hebben waarin ze gedetailleerd beschrijven hoe ze kinder- en jongerenparticipatie gaan vormgeven. 

  • De gemeente Rotterdam moet bij al het beleid dat gemaakt wordt een generatietoets toepassen, die ervoor zorgt dat het beleid dat gemaakt wordt toekomstbestendig is.

  • Er moet structureel een bedrag vrij worden gemaakt voor initiatieven van jongeren, om jongerenparticipatie in de stad te vergroten.