Jongeren en politie

  • Er moeten kinderwethouders komen en er moet een kinderburgemeester komen!
  • Als Jong Rotterdam wordt gekozen zal er een raad komen van kinderen, jongeren en jongvolwassen die bindend advies kunnen geven aan de raadsleden van Jong Rotterdam!
  • De politieke participatie onder jongeren en kinderen moet worden bevorderd
  • De politiek moet toegankelijk en begrijpelijk worden gemaakt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen!
  • Iedere raadsvergadering en commissievergadering moet er 10 minuten lang plaats gemaakt worden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
  • Raadsvergaderingen moeten toegankelijker worden gemaakt voor jongeren, kinderen en jongvolwassenen, en moeten plaatsvinden op tijdsstippen wanneer voor jongeren, kinderen en jongvolwassenen ook kunnen komen kijken.
  • De gemeente Rotterdam moet zorgen voor gastlessen politiek op de basisschool.
  • Kinderen, jongvolwassen en jongvolwassenen moeten worden betrokken bij de vaststellen en uitvoeren van het beleid