Jeugdzorg

 • Ouders en jongeren moeten worden betrokken bij een dialooggerichte inkoop van de jeugdhulp. De gemeente Rotterdam moet hierbij het voorbeeld volgen van de gemeente Utrecht.

 • De gemeente Rotterdam financiert vanaf 2024 geen gesloten jeugdhulp in de huidige vorm. De gemeente Rotterdam ondersteunt alternatieven die kleinschalig zijn en plaatst jongeren die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben niet in de gesloten jeugdzorg.

 • Er moet een breder cultureel aanbod komen voor jeugdhulp in Rotterdam.

 • De gemeente moet aanbieders van jeugdhulp verplichten om ervaringsdeskundigen in te zetten als aanvulling van de zorg.

 • Er moet een betere doorstroom zijn van 18-/18+, door een groter aanbod van kamers met begeleiding.

 • De toegang tot verlengde jeugdhulp moet vergemakkelijkt worden.

 • Zorginstellingen mogen jongeren niet uit de instelling zetten zonder een passend alternatief (te bieden).

 • Jeugdhulp jongeren moeten zich vanaf 16 jaar kunnen inschrijven bij Woonnet Rijnmond. 

 • De gemeente Rotterdam moet uit protest de beoogde eigen bijdrage in de zorg niet innen.

 • Er moet niet 4 weken lang een wachttijd zijn voor jongeren uit de jeugdhulp die een uitkering aanvragen en zelfstandig wonen.

 • Rotterdam moet meer crisisopvangen en crisisplekken realiseren.

 • De gemeente Rotterdam moet als opdrachtgever de veiligheid in de jeugdzorginstellingen in Rotterdam waarborgen.