Jeugdzorg

 • Passendere en kwalitatievere hulp voor jeugdzorg jongeren.
 • Jeugdhulp niet stoppen bij 18 jaar.
 • Eigen bijdrage voor WMO en GGZ voor jongeren uit de jeugdhulp afschaffen.
 • Geen 4 weken wachttijd voor jongeren uit de jeugdhulp die uitkering aanvragen en zelfstandig wonen.
 • Meer crisisopvangen in Rotterdam.
 • Jongeren betrekken bij de inkoop van de jeugdzorg .
 • Veiligheid in jeugdzorginstellingen in Rotterdam waarborgen.
 • Meer financiële middelen naar jeugdzorg instellingen zodat jongeren meer tijd hebben met de groepsleiding en die minder administratieve taken hebben.
 • Er moet meer voorlichting komen voor middelbare scholieren over roken, drugs en soa’s.
 • Gratis extra ondersteuning op school.
 • Meer campagnes voor jongeren door de gemeente om te praten over depressie, pesten en andere zaken.
 • Pedagogische medewerkers van jeugdzorginstellingen moeten een lagere werkdruk krijgen en minder administratieve taken.
 • De groepen in een jeugdzorginstellingen moeten minder vol worden.