Milieu & Duurzaamheid

  • De gemeente moet daar waar mogelijk meer begroeiing plaatsen.

  • Er moeten meer natuurlijke speelplekken voor kinderen komen.

  • De gemeente moet zorg dragen voor oude bomen en deze beschermen tegen kappen.

  • Op meer plekken in de stad moeten stoeptegels verwijderd worden die plaatsmaken voor begroeiing. 

  • Schonere lucht in de stad moet een prioriteit worden.

  • Vuilcontainers moeten, op plekken waar de container vaak vol zit, vaker geleegd worden.

  • Iedere wijk moet een inleverpunt hebben voor gescheiden afval.

  • Zakelijke reizen van ambtenaren, raadsleden en het college moeten daar waar mogelijk uitsluitend plaatsvinden met de trein, en met vliegtuig reizen als laatste optie.

  • Zakelijke vliegreizen van ambtenaren, raadsleden en het college moeten altijd gecompenseerd worden.

 

580.jpg