Kunst & Cultuur

  • Er moeten meer culturele voorzieningen komen voor diverse gemeenschappen in Rotterdam.

  • Kunstvoorzieningen, in verbinding met educatie, moeten toegankelijker worden voor jongeren. 

  • Er moet meer rekening worden gehouden met niet-westerse culturele feestdagen.

  • Er moeten meer subsidies worden verstrekt aan jonge kunstenaars.

  • Er moet meer ruimte worden gecreëerd voor jonge kunstenaars.