Cultuur

  • Het cultuuronderwijs moet worden behouden!
  • Subsidies verstrekken aan jonge kunstenaars.
  • Meer ruimte creëren voor jonge kunstenaars.
  • De sociale cohesie in de stad moet worden bevorderd, onder andere door activiteiten waardoor mensen in de buurt elkaar beter leren kennen.