Armoede

  • De ongelijkheid tussen arm en rijk moet actief worden teruggebracht.

  • Het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft moet worden teruggebracht.

  • Kinderen uit minder welvarende gezinnen moeten mee kunnen doen met alle activiteiten op school, dus ook met schooluitjes en schoolreizen.

  • Ieder kind en elke jongere moet een computer of laptop hebben om hun schoolwerk te kunnen doen. Met de komst van thuiswerken en de opmars van digitaal onderwijs is dit punt essentieel voor gelijkheid in het onderwijs.

  • Er moet een oplossing komen voor jongvolwassenen die buiten de boot vallen van financiële regelingen.

  • De voorwaarden om te voldoen aan het perspectieffonds van de gemeente, waarbij je een tegenprestatie kan leveren tegen het opkopen van je schulden, moeten versoepeld worden.

  • De gemeente Rotterdam moet inzetten op een financieel gezonde generatie.

  • De gemeente Rotterdam moet bij het Rijk lobbyen voor een eerlijke vergoeding voor het leenstelsel van studenten.

armoede.jpg