Armoede

  • Ongelijkheid tussen arm en rijk moet worden bestreden.
  • Er zouden kortingen of vrijstellingen van contributies moeten komen bij sportverenigingen in Rotterdam voor ouders die dit niet kunnen betalen, doordat ze bijvoorbeeld onder de armoedegrens leven.
  • Het aantal gezinnen onder de armoedegrens moet teruggebracht worden
  • Kinderen uit minder arme gezinnen moeten mee kunnen doen met alle activiteiten op school, dus ook met schooluitjes en schoolreizen.
  • Iedere kind en jongeren moet een computer kunnen hebben om hun schoolwerk op te doen.
  • Er moet een oplossing komen voor jongvolwassen die buiten de boot vallen van financiële regelingen.
armoede.jpg